வியாழன், 25 டிசம்பர், 2008

தட்சிணாமூர்த்தி மந்திரம்

குரு பிரம்மா குரு விஷ்ணு
குரு தேவோ மகேஸ்வரக
குரு சாஸ்த்தா பரபிரம்மா தஸ்மை
ஸ்ரீ குருவே நமக;

காயத்ரி மந்திரம்

காயத்ரி மந்திரம்

ஓம் பூர் புஉவ சுவக;
தத் சவிதுர் வரேண்யம் பர்கோ தேவஸ்ய
தீமகி தீயோ யோன ப்ரசோதயாத்